Tự nhiên, chắc chắn có ... cái lý riêng của mình.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1369
  • Tổng lượt truy cập 4,663,445

Fanpage facebook

Ngày đăng: 22/08/2018, 09:28 pm

Tự nhiên, chắc chắn có ... cái lý riêng của mình.
Chắc chắn là thế, Tự nhiên ... có cái lý riêng của mình.
Không phải mình em nói, nhân hoa lan từ hạt kiểu tự nhiên cực khó ... mà các nhà khoa học cũng đều công nhận thế.
Bởi quả lan, chỉ to bằng đầu đũa ... chứa đủ triệu hạt lan.
Nhẹ có khi như bông, gió chưa thổi ... đã vội vàng bay mất.
Chính vì vậy, luôn hiếm gặp ... cây lan con.
Ngoài rừng ư? bạn có biết ... bao chục năm mới trở thành quần thể.
Như Troh Bư, có giò lan em đem về ... đã đếm đủ 23 năm.
Lan con vẫn cứ vắng, như Bà mẹ Tự nhiên...  quên mắc đẻ.
Nhưng như thế ... có nghĩa là làm sao?
Chắc chắn là Tự nhiên... có lý riêng của nó.
Cũng như cá có thể sống dưới nước, còn bay lượn ... chỉ có chim.

Chúng quá đỗi hoàn hảo ... con người phải bắt chước.
Chứng tỏ là Tự nhiên... có cái lý của Tự nhiên.
Chỉ có điều ... con người không thể hiểu.

Tại sao hạt hoa lan, không to như ... hạt Sầu riêng.
Đùa thế thôi, em nghĩ ... để chúng dễ phát tán.
Có thể bay đi xa, triệu hạt ... chỉ cần sót một vài.
Vẫn có thể ...dần dần thành quần thể.
Nên em hi vọng là đúng mà, khi đưa lan bố mẹ ... vào bớt khu tiêu bản lan.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác