Từ hôm này em sẽ...

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1424
  • Tổng lượt truy cập 4,663,500

Fanpage facebook

Ngày đăng: 13/08/2018, 11:26 pm

Từ hôm này em sẽ...
Từ hôm này em sẽ, hài lòng với những gì đang có ... của Bảo tồn lan Troh Bư.
Lay hoay thế đủ rồi, sức một người có hạn có cố đến cách mấy ... cũng không làm nhiều được.
Chỉ làm tự mệt mình, nguội bớt những đam mê.
Em đúng ra rất vui ... vì những gì đến giờ mình làm được.
Đủ để tạm hài lòng ... đủ để chờ tương lai.
Lan bảo tồn trong Troh Bư ... vẫn phát triển đâu cần em chăm sóc.
Số lượng lan vẫn tăng, nhờ cắt nhân vô tính ... đâu phiền Mẹ tự nhiên.
Dĩ nhiên sẽ tốt hơn, sẽ chuẩn hơn ... nếu Bà ý giúp sức.
Việc chẳng chóng thì chầy ... phải đến ở tương lai.
Từ hôm này em sẽ, hài lòng với những gì đang có ... của Bảo tồn lan Troh Bư nhỏ bé.
Tập tự hào về những gì đã làm ... thay vì lo trách cứ mình bỏ phí thời gian.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác