Thống kê mùa lan nở trong Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 24
  • Tổng lượt truy cập 5,389,229

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/10/2017, 10:48 pm

Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng 1...rất  có thể bạn sẽ bắt gặp loài lan này nở nhé: Nghinh xuân, Lan Đoản kiếm, Kim điệp thơm, Bắp ngô, Bắp ngô cụm ngắn, Mạc rừng, các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

 

Tháng 2  là tháng rực rỡ của lan rừng với các loài lan kiêu sa nhất như Thủy tiên trắng, Thủy tiên tím, Long tu.... Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào dịp này...rất  có thể bạn sẽ bắt gặp loài lan này nở nhé: Nghinh xuân, Thủy tiên trắng, Long tu, Vảy rồng, Lan sao, Thanh đạm xanh, Lọng lúa, Lọng Chuột,  Lọng vàng,  Báo hỉ, Van đa bạch ngọc, Hòang thảo Đùi gà, Hoàng thảo Xoắn, các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

 

Tháng 3 cũng  là tháng rực rỡ của lan rừng với các loài lan kiêu sa nhất như Thủy tiên trắng, Thủy tiên tím, Long tu … và có lẽ là tháng có nhiều loài lan nở nhất. Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng 3...rất  có thể bạn sẽ bắt gặp loài lan này nở nhé: tất cả các loại lan Thủy tiên trắng, tím, hường; các loại lan Long tu, Lọng và các loài lan khác như  Kim điệp, Vảy rồng, Hồng nhạn, Hỏa hoàng tím, Lan Đoản kiếm, Hổ bì, Thủy tiên tua, Thanh đạm xanh, Thanh đạm Hàm long, San hô, , Lan sao, Báo hỉ, Van đa bạch ngọc, Hòang thảo Đùi gà, Hoàng thảo Xoắn, các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

 

 

Tháng 4 là tháng bắt đầu của mùa hoa Giả hạc, Giáng hương. Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng 4...rất  có thể bạn sẽ bắt gặp loài lan này nở nhé. Ngoài ra còn có các loại khác như   Hoàng thảo Thái bình, Thủy tiên trắng thân tròn; Thủy tiên trắng tua, Hải yến, Hoàng thảo ngọc thạch hai màu , Cẩm báo,  Hoàng thảo Xoắn, Hoàng thảo Long nhãn, Ý thảo, Đen Trường sơn, Lan Đoản kiếm, Mỹ dung dạ hương, Hổ bì, các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

 

Tháng 5 tiếp tục là tháng của mùa hoa lan Giả hạc, Hoàng thảo Thái bình... là những loài lan rừng đẹp lộng lẫy. Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng này...rất  có thể bạn sẽ bắt gặp loài lan này nở nhé. Ngoài ra còn có các loại khác như  Giáng hương và đặc biệt là Giáng hương hồng dâu,  Cẩm báo,  Kiếm đen đỏ, Ý thảo, Hoàng thảo thập hoa, các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

 

Tháng 6 có lẽ là tháng  lộng lẫy  của  lan Hoàng thảo Thái bình và Sóc Lào... Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng này...rất  có thể bạn sẽ bắt gặp loài lan này nở nhé. Ngoài ra còn có các loại khác như  Đuôi cáo,  Giáng hương hồng, Hoàng thảo thập hoa, các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

 

Tháng 7 có lẽ là tháng  hơi buồn của  các loài lan rừng. Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng này...rất  có thể bạn sẽ  chỉ gặp , các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

nở nếu như đúng như mình cập nhật. Hihi!

 

 

Tháng 8 có lẽ cũng vẫn là tháng  ít có lan rừng nở. Tuy nhiên, rừng Buôn Đôn lại có 1 loài lan làm dân chơi lan đau tim đó là Hoàng nhạn tháng 8. Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng này... sẽ bắt gặp loài lan này nở nhé . Ngoài ra còn có các loại khác như   Kiếm  xích ngọc, Quế trắng, xương cá nhện, các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

 

Tháng 9 có lẽ cũng vẫn là tháng  ít có lan rừng nở. Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng này... sẽ bắt gặp một số loài lan  như  Nhất điểm hồng, Thanh đạm Tuyết ngọc, các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

Tháng 10 có lẽ cũng vẫn là tháng  ít có lan rừng nở. Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng này... sẽ bắt gặp một số loài lan  như  Nhất điểm hồng, Thanh đạm Tuyết ngọc, Thanh đạm Trung, lan lọng mùa này cũng lai rai nở trong đó đặc biệt có lọng chuột, lọng tai thỏ, chu đinh vàng  và các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

Tháng 11 cũng vẫn là tháng  ít có lan rừng nở. Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng này... sẽ bắt gặp một số loài lan  như  Thanh đạm Hàm long, lan lọng vàng…  và các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

 

Tháng 12 là tháng chuẩn bị lập xuân. Đến Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư (TrohBư Botanic Garden) vào khoảng tháng này... sẽ bắt gặp một số loài lan  như  Bầu rượu xuân, Mạc xuân và cả  Nghinh xuân Ngoài ra còn có các loại khác như   Thanh đạm Hàm long, lan lọng vàng…  và các loài lan cho hoa lai rai quanh năm như   lan Bạch câu và lan  Sậy …

Đang còn thiếu nhiều phải tiếp tục cập nhật do những năm qua không chú ý chụp ảnh lan. Hihi

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác