Sợ mưa.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1546
  • Tổng lượt truy cập 5,515,854

Fanpage facebook

Hình ảnh

Ngày đăng: 10/08/2018, 02:23 pm

Sợ mưa.
Ngày xưa có bài hát ... Tháng 6 trời mưa trời mưa không dứt.
Bây giờ em mới nghĩ ra rằng ... có khi nhạc sĩ tính ngày âm.
Ban mê mưa chắc gần tròn một tháng.
Cứ âm ỉ, dai dẳng... ngớt được một, đôi ngày lại mưa.
Đang mong đến ngày nghỉ vào củng cố vườn tiêu bản.
Lan mới chuyển sang bên này bị dập, chưa hồi phục gặp mưa như thế này ... chết khá nhiều.
Đang ối việc phải làm ... lại ưu tiên cứu hộ.
Nếu mà hai ngày tới mưa nữa ... đúng ông Trời già ghét emmmmmmmmmmmm.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác