Năng nhặt ... chặt bị.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2335
  • Tổng lượt truy cập 4,667,933

Fanpage facebook

Ngày đăng: 17/07/2018, 10:13 pm

Năng nhặt ... chặt bị.
Chắc sẽ lại phải như thế này thôi, nếu em vẫn còn mơ ... một Ngũ bách Lan viên.
Mấy năm qua, có quá nhiều khó khăn và chưa đủ điều kiện, em hài lòng ... với con số 200 loài đã có.
Và cũng là để dành sức lực, để lo trước cái vụ ... cứu hộ lan.
Nhưng cho đến hôm nay, em thấy ... cần nghĩ khác.
Chuyện cứu hộ thêm lan ... giờ đã khó cực rồi.
Không còn đi được rừng, mua thì giá cao thế ... làm sao mà mua nổi.
Troh Bư đã đến lúc ... cần nâng lên tầm cao mới.
Để có cảm hứng hơn ... trong công tác bảo tồn.
Trong Troh Bư bây giờ ... lan đã nhiều quần thể.
Rất nhiều loài, thêm nữa  ... chỉ tổ dụ trộm thôi.
Chi bằng mình, giờ theo hướng ... sưu tầm giống.
Chinh phục các loài khó, thuần chúng sống cùng mình.
Sẽ rất vui,  vì có thêm ... động lực để phấn đấu.
Có sai gì đâu nào, cũng là phục vụ mục tiêu chính ... bảo tồn lan Troh Bư.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác