Lại thấy ... cái ổn rồi.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 218
  • Tổng lượt truy cập 5,393,868

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/06/2019, 03:20 pm

Lại thấy ... cái ổn rồi.

Bảo tồn lan vườn Troh Bư - Buôn Đôn - Trohbư Botanic Garden,đã có rất nhiều khi... em cảm thấy bất ổn.
May mà chúng qua mau, như hôm nay ... em lại thấy ổn rồi.
Sau 3 năm đánh đổi cho thuê vườn Troh Bư, để người khác ... làm hộ cái du lịch.
Để giảm bớt áp lực, chôn vốn đã đầu tư  ... và đỡ công duy trì.
Em lúc đó thật mỏi ... phần là do bệnh tật.
Thì đúng gặp duyên may ... mới có người đỡ đần.
Giờ du lịch em chả phải lo làm ... đâm ra càng đông khách.
Chỉ còn lo, toàn tâm ý ... lo chuyện bảo tồn lan.
Nhưng áp lực từ khách đông, từ di chuyển... vùng lõi.
Từ dàn trải trên 2,5 ha  ... giờ co cụm để giữ lan.
Cuối cùng hóa đâm hay ...em thành nhà nghiên cứu.
Rất nhiều những loài lan, Troh Bư xưa không trồng được ... giờ đã có thể trồng.
Không những thế ...lại còn dám phát triển.
Đã có nhiều sinh cảnh ... hay những quần thể lan.
Lan được trồng tự nhiên hơn ... bỏ được cơ man chậu.
Chỉ trừ những loài lan ... thích được ở chậu hơn.
Đồi hoa lan Troh Bư .... đã thành vườn nhiệt đới.
Em không còn mắc cỡ, với cái danh tự xưng ...Botanic Garden.
Bảo tồn lan Troh Bư  ... đã không chỉ sống sót.
Mà còn có tín hiệu ... ngoi ngóp  phát triển lên.
Mẹ tự nhiên, chưa giúp đỡ ... cái vụ tự nhân giống.
Thì em lo ... nhân giống phần sức em.
Chậm mà chắc, vẫn tiến ... không tụt dốc.
Lại thấy cái ổn rồi, Troh Bư ơi ... cố lên!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác