Không trách mình ... thì trách aiiiii.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1648
  • Tổng lượt truy cập 5,515,956

Fanpage facebook

Hình ảnh

Ngày đăng: 17/07/2018, 07:57 pm

Không trách mình ... thì trách aiiiii.
Mình có cái tật xấu: sáng nắng, chiều mưa... hay lật lại vấn đề.
Mới bảo xong, không nên tự trách mình... thì bây giờ lại bẩu: Không trách mình thì trách ai.
Nhưng vẫn đúng kia mà,  bởi ... câu chuyện hòan toàn khác.
Không nên tự trách mình,  là vì ... không tự quyết cái gì được.
Trời cho thì có làm, còn không ... chơi trò chơi.
Nói cũng đúng, không trách mình ... thì trách ai.
Trời cho cơ hội tốt , làm Bảo tồn lan Troh Bư ... một cái rẹc.
Điều kiện Troh Bư giờ, quá tốt ... khi du lịch đã có người khác làm.
Mà lại là làm tốt, hơn ngày xưa ... mình ước.
Mình bây giờ, chỉ còn ... phải lo nhõn có cái Bảo tồn lan Troh Bư.
Mà cũng lo cái gì ... khi đã cơ bản đủ.
Hơn 10 ngàn giò lan rừng bố mẹ của hơn 200 loài.
2 ha rừng nét nẹt ...Quá đáng để ao ước.
Một điều kiện tuyệt vời ... cho việc bảo tồn lan.
Có bị mất ít lan, nhưng 6 năm làm Bảo tồn ... lan vẫn đang còn đó.
Nếu cầm cự cho tốt, lan nhân giống tự nhiên được ... thì càng giữ được lâu.
Sẽ có lúc, Bảo tồn lan Troh Bư... có đủ tiền bảo vệ.
Mình đang mong có một cái dự án  ... hỗ trợ mình việc này.
Vấn đề giờ, chỉ còn ... cố cầm cự.
Cũng như xưa, mình cầm cự ... để tìm người đầu tư.
Sẽ có ngày, lan Troh Bư ... có danh tiếng.
Và du lịch Troh Bư, sẽ thấy phải cần đến ...Bảo tồn lan Troh Buuuuuuư.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác