Hơi bị tiếc ...vì đã không làm cái khu tiêu bản lan Troh Bư sớm hơn.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1429
  • Tổng lượt truy cập 4,663,505

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/05/2018, 10:09 pm

Hơi bị tiếc ...vì đã không làm cái khu tiêu bản lan Troh Bư sớm hơn.
Đã có một thời gian ...em rất nản khi phải làm cái khu tiêu bản lan.
Đang bảo tồn trên cây, trong rừng ... thì lại phải đưa vào nuôi nhốt trong cái chậu lan gỗ.
Nói là ... cái chậu lan gỗ chắc không ngoa vì nó là hàng rào gỗ + b40 bao quanh nhà lan hình chữ nhật.
Suốt chiều dài cỡ trăm mét, cao 2 mét em làm chỗ dắt lan.
Công nhận đểu, vì phới nắng dầm sương ...lan lại hoa khá mắn.
Có nhiều cây bao năm trong Troh Bư chả hoa...tống vào đây lại có hoa?
Và được cái ... trộm hoa mắt hay cây dang nắng xấu lại ít mất.
Là nói lan sưu tầm, bọn hiếm mà không quý như kiểu lan ruồi muỗi hay là ...nhì nhằng lan.
Vậy mới biết cái vùng lõi ngày xưa mình bảo vệ chưa tốt.
Mà  thực ra ...cũng có cái ổ khóa nhưng toàn là quàng xích chứ khóa bao giờ đâu.
Để khi làm khu tiêu bản lan mới thấy sốc.
Mất tiêu khá nhiều loài lại phải sưu tầm lui.
Qua vườn muôn hoa làm lần này... vì vậy, chính thức  khóa.
Mà cũng có tại vì khách giờ vào hơi nhiều, thấy lan chưa có đẹp... hay chê.
Ngày 25/8/2017... em chính thức bắt đầu khoe em nó.
Để tính đến hôm nay, suýt soát 9 tháng rồi ... có ối cái để khoe.
Và vì thế...bỗng thấy mình thật dốt.
Hơi bị tiếc là vì ...đã không làm cái khu tiêu bản lan Troh Bư sớm hơn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác