Giá như mình có sức ... để cứu hộ lan được nhiều hơn.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1175
  • Tổng lượt truy cập 4,677,985

Fanpage facebook

Ngày đăng: 19/11/2018, 07:10 pm

Giá như mình có sức ... để cứu hộ lan được nhiều hơn.
24 năm có lẻ làm Trohbu Botanic Garden và 6 năm hơn làm bảo tồn lan ... em tiếc nhất điều đó.

Ngày xưa em, có cơ man cơ hội ... cứu hộ lan về trồng.
Nay không còn sức đi rừng nữa ... nhưng lan thì bán rầm rầm ngoài chợ.
Dân mạng kháo nhau là, 75% lan bán đó... đem về dưới xuôi trồng sẽ chết sau 1 năm.
Chưa kể là ... giờ lan rừng khó thấy trong rừng lắm.
Những cánh rừng xa gần xưa em đi, nghe nói ... giờ trắng lan?
Cả rừng Lào hay rừng Cam ... nghe nói lan rừng cũng sắp hết.
Cơ hội để bảo tồn ... nghe ngày một mong manh.
Em càng tiếc ... vì Troh Bư rộng lắm.
02 héc ta rừng ... đất chật cây đông như quân Nguyên.
Ngày xưa em từng ước, mỗi cây rừng Troh bư ... đều có lan rừng bám.
Tưởng mộng nhỏ như thế, thì làm sẽ dễ òm ...đến giờ vẫn chẳng xong.
Giờ em lại ... mong mình trúng Việt lốt.
Chỉ buồn là, giờ ngay cả Việt lốt ... cũng có còn đáng tin?

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác