Cuối cùng ...em vẫn chỉ là đứa học trò vỡ lòng của tự nhiên.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1396
  • Tổng lượt truy cập 4,663,472

Fanpage facebook

Ngày đăng: 23/04/2018, 07:11 pm

Cuối cùng ...em vẫn chỉ là đứa học trò vỡ lòng của tự nhiên.
Chắc chắn là thế ...Em cuối cùng mới chỉ là đứa học trò vỡ lòng của tự nhiên.
Bảo tồn lan Troh Bư đã qua tuổi thứ 5, còn Troh Bư thì tệ hơn ...23 năm có lẻ.
Em vẫn luôn bảo mình sẽ học hỏi tự nhiên để làm cái vườn Troh Bư - Buôn Đôn.
Cuối cùng ...em vẫn chỉ là đứa học trò vỡ lòng của tự nhiên.
Em sắp xếp , em lay hoay ...cuối cùng thì Troh Bư sắp trở thành khu rừng thực.
Chỉ có điều, nó vẫn chưa giống với tự nhiên... vì hễ thiếu tưới là xong.
Lại khô cong, lại nắng rát và lại ... lại đủ thứ.
Khiến em bị khách chê, làm như em chỉ nói ...chứ bỏ bê.
Oan cho em...thứ 7, chủ nhật nào em cũng đều mệt lử.
Còn đối tác của em... giờ du lịch đông khách, sao có thể không chăm.
Chắc có lẽ  tại em ...em đã sai tất cả.
Khi đã quá mạnh tay ...can thiệp vào tự nhiên?
Em cải tạo môi trường chắc là hơi quá sức.
Trong khi em, mới chỉ là đứa học trò ...vỡ lòng của tự nhiên.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác