Chọn ... dễ hay là khó bây giờ nè?

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1504
  • Tổng lượt truy cập 5,489,322

Fanpage facebook

Hình ảnh

Ngày đăng: 24/01/2019, 02:39 pm

Chọn ... dễ hay là khó bây giờ nè?

Như em vẫn khẳng định, Bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - TrohBư Botanic Garden ... đã có những bước tiến hơi bị dài.
Công việc bảo tồn lan, hình như đã đến hồi ổn định với cơ bản một số loài ... trong con số 200 loài em đã có.
Vấn đề bây giờ là, uy tín đã nhiều lên thì cơ hội tiếp cận  để thêm vào trong vườn ... những loài lan chưa có cũng dễ lên.
Chỉ có điều nó vẫn có giá của nó, giờ đa số đó là những loài lan khó thuần ... vì thích cao, thích ẩm.
Trong khi Troh Bư của nhà em, thì nằm ở Buôn Đôn ... nơi thời gian nắng và khô mỗi năm chiếm rất nhiều.
Em đang băn khoăn là ... chọn dễ hay chọn khó?
Như cái em vân đa tím hơi bị đẹp này thì tha hồ ... trong những cánh rừng Khộp rộng bao la bát ngát của vườn quốc gia Yok Đôn.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác