Cho vừa ...sức em.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 3354
  • Tổng lượt truy cập 5,506,321

Fanpage facebook

Hình ảnh

Ngày đăng: 20/12/2018, 07:07 pm

Cho vừa ...sức em.
Cái vùng lõi mới rộng non 500 m2 của Bảo tồn lan Troh Bư - Trohbu Botanic Garden ... coi bộ hơi vừa với sức em?

Ngày xưa nói nhanh cho nó sướng, với 02 ha luôn nhưng thực ra vùng lõi được rào giậu và tưới tiếc ... cũng 2 sào thôi chứ mấy.
Còn tuốt tuột còn lại ... phải để tự nhiên chăm.
Vậy mà đủ mệt phờ, chả có lúc nào rảnh ... để chộp hình, đăng ảnh.
Nay công nhận khỏe hơn, cũng làm mệt ...nhưng khi nào em muốn đã có thể nghỉ ngơi.
Mà chỉ rộng, có nửa sào thế thôi ... cũng đang bát ngát việc.
Rất nhiều thứ  có thể làm, bỏ dở đó ... chưa xong.
Em có nhiều ước mơ, nhiều ý tưởng...  để mở rộng lại vùng lõi.
Có lẽ phải hết đủ 2 sào ... đất của vườn Muôn hoa.
Tuy nhiên sức, chả theo đuổi nổi đâu ...nên thôi để đó đã.
Cuộc chơi đang còn dài, hãy dành nó ... kế hoạch 10 năm sau.
Cứ làm dần, làm dần đã ... chắc chắn rồi đến đích.
Bảo tồn lan Troh Bư - Trohbu Botanic Garden, nếu giờ chưa xong được ... thì đã có làm sao.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác