Chấp nhận ... có thể có thương đau.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1539
  • Tổng lượt truy cập 5,515,847

Fanpage facebook

Hình ảnh

Ngày đăng: 25/06/2018, 05:42 pm

Chấp nhận ... có thể có thương đau.
Bảo tồn lan Troh bư đã sang tuổi thứ 6.
Em cơ bản gặp may, vì Troh Bư đã có nên tảng lan em tạo dựng...  trong suốt 23 năm.
Đã có một số lượng lớn. cây lan rừng bố mẹ ... đã bám tốt trên cây sống.
Đã hình thành. nhiều quần thể lan rừng ...mọc khá là tự nhiên.
Và với khu tiêu bản, thêm 50% lan... có hàng rào bảo vệ.
Chỉ có điều, vẫn chưa sướng với khách ...yêu lan.
Vẫn còn ít thời gian trong năm ... lan Troh Bư nở đẹp.
Vẫn còn thiếu ...hoành tráng, để đủ làm rung động những người kém mê lan.
Và lối thoát cho em ... có phải chậu lan khủng?
Một tiểu cảnh sắp đặt, đủ để người Việt Nam... hãnh diện lan Việt Nam.
Em đã thấy điều đó ... khi làm khu tiêu bản.
Dù mục đích ban đầu, chỉ là để giữ gìn cho tốt ... tiêu bản lan Troh Bư.
Nhưng em đang có cơ hội ... làm tiểu cảnh lan hoành tráng.
Mà cơ bản đã làm rồi, khi quyết định gom bớt lan... vào trong rào.
Đang rải 02 ha lan thưa thớt, giờ dồn vào trăm mét vuông ... làm sao lan không đậm.
Chỉ có điều, dồng nghĩa ... như thế dễ mất hơn.
Vì khi đó, lan sẽ nở tập trung ... chỉ trong khu vực nhỏ.
Sẽ có những rực rỡ, để người ta thêm cớ ...nổi lòng tham.
Chưa kể là, càng khó khăn cho em...  vì phải lo chăm sóc.
Gắn lên cây như xưa giờ, mới có thể ... đùn đẩy tự nhiên chăm.
Chấp nhận có thể có thương đau và chắc chắn ... có mất mát.
Nhưng TrohBư Botanic Garden, không thể ... mãi không hoành tráng lan.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác