Chậm ... là tại tự nhiên.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2205
  • Tổng lượt truy cập 4,667,803

Fanpage facebook

Ngày đăng: 05/09/2018, 04:35 pm

Chậm ... là tại tự nhiên.
Hôm nay em nói nhanh cho nó vuông...Chậm là tại tự nhiên.
Bảo tồn lan Troh Bư ... lên voi xuống chó miết.
Đang ngon ngon thì ...trộm, hết trộm đến Thiên tai.
Nói chung ...không bớt ngon nhưng chắc chắn sẽ chậm.
Vì tự nhiên không giúp tự tái sinh hạt ... thì em đành phải nhân giống bằng cắt giâm.
Như thế chắc chắn chậm ...vì 02 ha là to lắm.Cơ man là cây rừng... hôm rồi đổ ứ xi nhê.
Em đã nói rồi nhé ... sau đừng bả em chưa nói.
Nói nhanh cho nó vuông...Chậm là tại tự nhiên.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác