Á aaaaa Tân hoa xã

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2503
  • Tổng lượt truy cập 5,377,403

Fanpage facebook

Hình ảnh

Ngày đăng: 05/12/2018, 09:23 pm

http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/16/c_137611996.htm

Á aaaaa Tân hoa xã

by Tao Jun, Dong Hua

HO CHI MINH CITY, Nov. 16 (Xinhua) -- The Central Highlands region is not only a coffee hub of Vietnam, but also the home to the country's first and only orchid conservation center, which currently holds three national records.

Less than 12 km from Buon Me Thuot, the capital city of Central Highlands Dak Lak province, lies the Trohbu Botanic Garden, the first and only orchid conservation center in Vietnam.

In the language of the Ede ethnic group, Trohbu means "a valley of snakehead fish." In the past, this wild land was full of snakefish during the rainy season.

In late October, only a small number of around 10,000 wild orchids in the privately-owned garden are in bloom, but it is still colorful and fragrant enough to lure many Vietnamese and foreign visitors.

"I like Singapore's National Orchid Garden very much, but I am really impressed by this private garden in Vietnam," a young Italian tourist named Beatrice told Xinhua recently.

"The Singaporean garden is better landscaped, but smaller, and mainly displays hybrid orchids, while the Vietnamese garden is full of forest orchids," she said, pointing to a bush of white and pink bamboo orchids in full bloom.

"As far as I know, there are only four species of bamboo orchids in the world, and some 200 bamboo orchid plants across Singapore, but I have seen many here," the young woman said, still failing to take her eyes off the gorgeous pink blooms.

She was surrounded not only by short bushes of bamboo orchids, but also by other species of orchid hanging from high trees. Some orchids looked like white cranes or violet tails of foxes, and others resembled standing dancers or perching butterflies.

"At present, my garden has more than 10,000 orchids spanning 250 species. I am trying to double the number of orchid species here," Do Tuan Hung, the owner of the Trohbu Botanic Garden in Buon Don district, told Xinhua, noting that Vietnam has a total of some 750 orchid species.

Hung, 46, who is the office manager of the Dak Lak Department of Agriculture and Rural Development, said he had sold his coffee plantation, poured some 1.5 billion Vietnamese dong (65,000 U.S. dollars) into buying five hectares of barren land in 1995, and planted tens of thousands of trees.

He had made numerous trips to jungles and mountains nationwide to find wild orchids to eventually turn the plot of land into a colorful botanical garden, he said.

"As a young man, I worked in the forestry sector and visited many forests. Realizing that forests with replete with beautiful flowers, especially orchids, but were being damaged by illegal loggers and local residents who engaged in slash-and-burn agriculture, I decided to do something to preserve the forest orchids," he explained.

"Now, my garden is the only orchid conservation center in Vietnam," the grey-haired man said proudly.

According to Hung, his garden houses a dozen extremely rare species of orchids, so the plants are sometimes stolen.

"Regarding the rare orchids, people sell them according to the length of their trunks calculated in centimeters. Each centimeter is worth hundreds of U.S. dollars," he stated.

With its many species of orchids, the Trohbu Botanic Garden was recognized in 2017 by the Vietnam Guinness Book of Records as Vietnam's biggest wild orchid collection.

In additional to forest orchids and some other species of flowers, the garden houses two special items, which also made national records in 2017. They are Vietnam's largest dugout canoe and an ancient stone gong with the biggest number of bars.

The dugout canoe is 9 m long, 1.75 m wide and 1.2 m high. It took a local artisan six months to make it. The dugout canoe is made from a very old and large valuable tree named Hopea.

Before selling the giant dugout canoe to Hung, the artisan sometimes lent it to Yok Don National Park in Dak Lak. The national park used the dugout canoe to transport construction materials, at least one ton of cement per shipment, across the Serepok River, to build forest stations.

Hung has placed two sets of stone gongs with a total of 40 bars in his garden. The bigger set has 23 bars of pristine natural stone with widths ranging from 0.6 m to 1.5 m. Visitors can play the stone gongs by themselves to enjoy the unique sound of a distinctive musical instrument used by ethnic groups in the Central Highlands region.

"I have visited many spectacular places of interest in the Central Highlands region, so I feel that the Trohbu Botanic Garden is a microcosm of the stunning region, reflecting the beauty of both the nature and people here," Phan The Phuong, a driving instructor from the capital city of Hanoi, told Xinhua, while he was inquisitively playing the big set of stone gongs under the sunlight.

According to Hung's estimation, his garden will receive some 10,000 Vietnamese and foreign visitors this year, up 70-80 percent compared with last year.

"I will keep on seeking wild orchids to conserve them, otherwise some may become extinct. They beautify not only nature but also our life," he said, while spraying water on a cluster of ringed orchids, whose flowers resembled flying egrets.

Á aaaaa Tân hoa xã

by Tao Jun, Dong Hua

Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng mười một. 16 (xinhua) -- Khu vực vùng cao vùng trung tâm không chỉ là một trung tâm cà phê của Việt Nam, nhưng cũng là nhà của trung tâm bảo tồn hoa lan đầu tiên và duy nhất trong trung tâm bảo tồn hoa lan, hiện đang giữ ba hồ sơ quốc gia.

Chưa đầy 12 km từ buon Me Thuột, thành phố thủ đô của trung tâm thành phố trung nguyên dak lak, nằm khu vườn botanic botanic, trung tâm bảo tồn hoa lan đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Trong ngôn ngữ của nhóm dân tộc ede, trohbu có nghĩa là " một thung lũng cá cá lóc." trong quá khứ, vùng đất hoang dã này đã đầy snakefish trong mùa mưa.

Vào cuối tháng mười, chỉ có một số nhỏ khoảng 10,000 cây hoa lan hoang dã trong khu vườn riêng tư đang nở hoa, nhưng nó vẫn còn màu sắc và thơm ngát đủ để nhử nhiều người Việt Nam và khách du lịch nước ngoài.

" tôi thích vườn hoa lan quốc gia của Singapore rất nhiều, nhưng tôi thực sự ấn tượng bởi khu vườn riêng tư này ở Việt Nam," một khách du lịch ý trẻ tên beatrice đã nói với xinhua gần đây.

" khu vườn singapore tốt hơn, nhưng nhỏ hơn, và chủ yếu là hiển thị hoa lan hybrid, trong khi khu vườn Việt Nam đầy hoa lan rừng," cô ấy nói, chỉ cần đến một bụi cây hoa lan trắng và hồng hoa lan trong đầy nở hoa.

" theo tôi biết, chỉ có bốn loài hoa lan tre trên thế giới, và một số cây hoa lan tre trên khắp Singapore, nhưng tôi đã thấy rất nhiều người ở đây," người phụ nữ trẻ nói, vẫn còn thất bại để nắm lấy mắt của cô ấy Từ những bông hồng lộng lẫy.

Cô ấy bị bao vây không chỉ bởi những bụi cây lá cây hoa lan, nhưng cũng bởi những loài hoa lan bị treo cổ từ những cây cao. Một số hoa lan trông giống như những con sếu trắng hoặc đuôi màu tím của cáo, và những người khác giống như những vũ công đang đứng trên những vũ công hay những

" tại hiện tại, khu vườn của tôi có hơn 10,000 hoa lan trải dài 250 loài. Tôi đang cố gắng tăng gấp đôi số loài hoa lan ở đây," do Tuấn Hưng, chủ sở hữu khu vườn botanic botanic ở quận buon don, đã nói với xinhua, không có gì là Việt Nam có tổng cộng một số 750 loài hoa lan.

Hung, 46, ai là quản lý văn phòng của bộ nông nghiệp dak lak và phát triển nông thôn, nói rằng anh ta đã bán trang trại cà phê của mình, đổ một số 1.5 tỷ đồng Việt Nam (65,000 đô la mỹ) vào mua năm hecta của Vùng đất cằn cỗi năm 1995, và đã trồng hàng chục ngàn cây.

Ông ấy đã làm nhiều chuyến đi đến rừng rậm và núi trên toàn quốc để tìm ra hoa lan hoang để cuối cùng biến thành đồ thị đất thành một khu vườn thực vật đầy màu sắc, ông ấy nòi.

" như một chàng trai trẻ, tôi làm việc ở khu vực Lâm Lâm và thăm rất nhiều rừng. Nhận ra rằng những khu rừng với những bông hoa đẹp, đặc biệt là hoa lan, nhưng đã bị hư hỏng bởi những kẻ lâm tặc bất hợp pháp và những cư dân địa phương đã đính hôn trong nông nghiệp và đốt cháy, tôi quyết định làm gì đó để bảo vệ hoa lan rừng," ông ấy giải thích.

" bây giờ, khu vườn của tôi là trung tâm bảo tồn hoa lan duy nhất ở Việt Nam," người tóc xám nói tự hào.

Theo hung thủ, khu vườn của ông ta hàng chục loài hoa lan cực kỳ hiếm có, nên các cây có đôi khi bị đánh cắp.

" Liên quan đến hoa lan hiếm có, người ta bán chúng theo chiều dài của các thân thể của họ được tính bằng cm. Mỗi cm có giá trị hàng trăm đô la mỹ," anh ta đã nói.

Với nhiều loài hoa lan, khu vườn trohbu botanic được nhận ra vào năm 2017 bởi cuốn sách kỷ lục của Việt Nam Guinness là bộ sưu tập phong lan hoang dã lớn nhất Việt Nam.

Thêm vào khu rừng hoa lan và một số loài hoa khác, vườn nhà hai mặt hàng đặc biệt, mà cũng tạo ra các hồ sơ quốc gia năm 2017. Họ là cano cổng lớn nhất của Việt Nam và một công viên đá cổ đại với số lượng thanh toán lớn nhất.

Chiếc cano 9 m dài 9 m, rộng 1.75 m và 1.2 m cao. Nó đã lấy một nghệ nhân địa phương sáu tháng để làm điều đó. Chiếc xuồng lán được tạo ra từ một cây có giá trị rất lớn và rất lớn tên là sao.

Trước khi bán chiếc xuồng hầm khổng lồ để treo cổ, các nghệ nhân đôi khi cho mượn nó cho công viên quốc gia yok don ở dak lak. Công viên quốc gia đã sử dụng cano cổng để vận chuyển vật liệu xây dựng, ít nhất một tấn xi măng trên mỗi chuyến hàng, qua sông serepok, để xây dựng các trạm rừng.

Hung Thủ đã đặt hai bộ đá chiêng với tổng cộng 40 thanh trong vườn của ông ta. Bộ lớn hơn có 23 thanh viên đá tự nhiên nguyên vẹn với widths từ 0.6 m đến 1.5 m. Khách truy cập có thể chơi viên đá của chính mình để tận hưởng âm thanh độc đáo của một nhạc cụ âm nhạc đặc biệt được sử dụng bởi các nhóm dân tộc tại khu vực vùng cao nguyên.

" tôi đã ghé thăm rất nhiều địa điểm ngoạn mục ở vùng vùng cao nguyên, vì vậy tôi cảm thấy rằng khu vườn trohbu botanic là một mô hình của khu vực tuyệt vời, phản ánh vẻ đẹp của cả bản chất và người dân ở đây," Phan Phương, một lái xe Người hướng dẫn từ thành phố thủ đô hà nội, đã nói với xinhua, trong khi ông ta đang chơi trò chơi lớn của đá chiêng dưới ánh sáng mặt trời.

Theo ước tính của hung thủ, vườn của anh ta sẽ nhận được một số 10,000 người Việt Nam và du khách nước ngoài trong năm nay, lên 70-80 phần trăm so với năm ngoái.

" tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những cây hoa lan hoang dã để bảo vệ họ, nếu không một số người có thể bị tuyệt chủng. Họ không chỉ là tự nhiên mà còn là cuộc sống của chúng ta," anh ta nói, trong khi phun nước trên một gốc hoa lan tròn, những bông hoa giống như những bông hoa đang bay egrets.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác